HOLAŠOVICE

Jihočeská vesnice Holašovice, která se nachází asi 15 Km od Českých Budějovic je od roku 1998 zapsána seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Holašovice jsou unikátní svým zachovalým souborem budov ve stylu selského baroka ze 70. let 19. století. Samotná vesnice byla založena někdy v polovině 13. století a již roku 1292 ji český král Václav II. daroval vyšebrodskému klášteru cisterciáků. Cisterciáci Holašovice vlastnili po následujících více než 5 století až do doby, kdy byl zrušen feudalismus.


Vesnici tvoří 23 památkově chráněných výstavných usedlostí s celkovým součtem 120 budov, které utvářejí ucelený památkový soubor, včetně chlévů, stodol, maštalí, výměnků, sýpek, bran a různých ohrazení. Usedlosti jsou rozloženy po obvodu rozlehlé obdélníkové návsi o rozměrech zhruba 210 x 70 metrů.


Je zde téměř stoprocentně dochovaný středověký systém řazení jednotlivých usedlostí štítovými průčelími obytných domů a sýpek, propojených ohradními zdmi s brankami a klenutými vjezdy do prostoru návsi. Uspořádání spolu s dochovaným štukovým dekorem tzv. lidového nebo selského baroka na většině průčelí dává celému sídlu neopakovatelnou atmosféru a výraz. Návštěvníka zavádí do prostředí vesnického sídla, jak bylo formováno složitým stavebním a výtvarným vývojem ve druhé polovině 19. století.

Zdroj: Wikipedie


Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice Holasovice


TOUR-KRUMLOV.CZ © 2012 KONTAKT: MGR. LUKÁŠ ŠTĚTINA +420 608 961 903 LUKAS.STETINA@GMAIL.COM DESIGNED BY MOMENTO.CZ