ČESKÝ KRUMLOV

Malebné středověké město se svými starodávnými uličkami a úžasnými výhledy ročně přiláká více než milion turistů z celého světa. Město několikrát obtéká řeka Vltava, jejíž křivolaký tvar mu dal také jeho jméno – německy Krumau (krumme Aue = křivý luh). Na skalním ostrohu nad městem a řekou Vltavou se majestátně tyčí hrad a zámek, který je po Pražském hradu druhým nejrozsáhlejším hradním areálem u nás.

Hrad a město zde založili již ve 13. století páni z Krumlova, členové mocného českého rodu Vítkovců. Největší rozkvět zažil Český Krumlov během tří set let vlády rodu Rožmberků (další větve Vítkovců), kteří odjakživa mohli svým majetkem i vlivem směle konkurovat českým králům, na jejichž dvoře také často zastávali nejvýznamnější pozice v království. Na začátku 17. století byl Krumlov dokonce držen českými králi a římskými císaři z rodu Habsburků, kteří později darovali krumlovské panství za věrné služby Eggenberkům, jejichž jméno dodnes nese místní pivovar. Dalšími významnými a zároveň posledními vlastníky Krumlova byli od roku 1719 Schwarzenberkové, kteří podobně jako dříve Rožmberkové pozitivně ovlivňovali dění nejen ve městě, ale i v celých jižních Čechách a dokonce v celé naší zemi.

Město si dodnes zachovalo svůj středověký ráz, v jeho historickém centru se prakticky nesetkáte s modernější zástavbou a nenásilně se zde snoubí styly sedmi set let jeho existence. Na každého návštěvníka zde nepochybně zapůsobí jeho historická atmosféra a kouzlo minulosti. Krumlov je i přesto dodnes žijícím městem se spoustou kulturních událostí a možností vyžití, ne jenom historickým skanzenem. Český Krumlov si právem zaslouží statut památky zapsané na prestižním seznamu památek UNESCO a jeho návštěvu byste si rozhodně neměli nechat ujít.


CK CK CK CK
CK CK CK CK
CK CK CK CK
CK CK CK CK
CK CK CK CK
CK CK CK CK CK CK CK


TOUR-KRUMLOV.CZ © 2012 KONTAKT: MGR. LUKÁŠ ŠTĚTINA +420 608 961 903 LUKAS.STETINA@GMAIL.COM DESIGNED BY MOMENTO.CZ